Rini en Ben Alsmeijer benoemt tot ereleden.

Op 29 augustus hadden wij weer ons jaarlijkse uitje en van deze gelegenheid hebben we gelijk gebruik gemaakt om Rini en postuum ook Ben Alsmeijer, in het zonnetje te zetten. Het bestuur had namelijk kort daarvoor besloten om hen beiden tot erelid te benoemen.

Ja beiden, want hoewel het Ben was die jarenlang de functie van voorzitter bekleedde (1993-2015), stond Rini bekend als “mevrouw de voorzitter”. Zoals wel vaker, stond ook hier achter de succesvolle man een sterke vrouw. Sterker nog, het was Rini die Ben als nieuwe voorzitter voorstelde toen de Dobermann Kringgroep Oost-Nederland op 16-02-1993 overging naar de NBG.

Rini en Ben waren toen al vanaf dag 1 (sinds voorjaar 1982) lid van de Dobermann kringgroep ON, de voorloper van onze huidige vereniging. Helaas is Ben op 26 maart 2015 in Thailand overleden. Ben is tot aan het eind onze voorzitter gebleven en Rini is nog steeds betrokken bij de club. Bij ledenvergaderingen en evenementen zoals de BBQ is Rini altijd aanwezig. Vaak zorgt zij dan voor het nodige vermaak. Menig oud-gediende zal het bunny pakje nog op het netvlies staan!

Mensen die zó lang trouw blijven aan de club en die zoveel betrokkenheid getoond hebben verdienen het om tot erelid benoemt te worden. Proficiat!

          

Huldiging Eric en Ellen van Kuijk

Vanaf half 2003 tot 1 april 2021, met een tussenpoos van een jaar, was Eric secretaris van onze club. Vanaf 2015 kwam daar ook het kantinebeheer bij. Al met al een behoorlijke klus en begin maart 2021 gaf Eric bij het bestuur aan dat hij op termijn wilde gaan stoppen met deze werkzaamheden. Zoals bekend zijn deze werkzaamheden ondertussen overgenomen door Amber (kantine) en Marion (secretariaat) en op 11 april konden we Eric en Ellen dan ook geheel verdiend in het zonnetje zetten. Helaas kon Ellen hier zelf niet bij aanwezig zijn, maar Eric heeft de bloemen voor haar in ontvangst genomen.

Eric meldde zich in 1983 samen met zijn Rottweiler voor het eerst bij de, toen nog, Dobermann club en is na al die jaren deel gaan worden van de harde kern van de club. En zoals ook voor andere verenigingen geldt, deze draaien op de harde kern. Eric heeft in al die jaren meerdere bestuursfuncties bekleed.

Zo was Eric niet alleen organisatorisch heel bedreven, ook was hij bedreven in het binnenhalen van donateurs, sponsors en adverteerders.
Niets ontging hem zelfs op de aanstreeplijsten van de kantine werd met een haviksoog toezicht gehouden. Waren er meer gehaktballen geconsumeerd dan aangestreept, kon iedereen een telefoontje verwachten, want….. de onderste gehaktbal zál bovenkomen!
En ook tijdens examens stonden ieders uitslagen met de snelheid van het licht op de website van de NBG. Het mag duidelijk zijn, Amber en Marion hebben grote schoenen te vullen.

En naast Eric stond altijd, als stille kracht, zijn Ellen. En daarmee was zij ook een stille kracht voor NBG De Grensstreek, want zonder steun van het thuisfront wordt het toch wel erg moeilijk om zoveel jaren achtereen zoveel voor de club te doen.

Het bestuur heeft daarom op 1 april 2021 besloten om Eric en Ellen te benoemen tot erelid van NBG De Grenstreek. Namens bestuur, leden en iedereen die regelmatig komt ‘buurten’ ontzettend bedankt voor al die jaren goede zorg!

30-jarig bestaan NBG De Grensstreek

Op 1 februari 2023 bestond de NBG De Grensstreek 30 jaar!
Dat hebben we op 22 oktober met onze leden, waarvan sommigen zelfs al bij de voorloper – De Dobermann Kringgroep Oost Nederland – van de partij waren, gevierd.

Willy, onze voorzitter, haalde in z’n speech nog enkele memorabele momenten en personen aan.
Personen die ons helaas ontvallen zijn maar die veel voor onze vereniging betekend hebben.

Zonder de leden die zich elke keer weer volop inzetten voor de club, kan een club niet overleven. Zo zijn we bijvoorbeeld Hans en Dirk ook enorm dankbaar dat ze toch vaak op zondag, als anderen nog aan het opstarten zijn, de speuren uitleggen of met de boeren overleggen waar we kunnen speuren die dag.

Gezelligheid en sportiviteit staat bij ons hoog in het vaandel, en juist dat maakt de NBG De Grensstreek ook zo’n fijne club. Al 30 jaar!
En na deze mijmeringen was het tijd voor de innerlijke mens.