Huldiging Eric en Ellen van Kuijk

Vanaf half 2003 tot 1 april 2021, met een tussenpoos van een jaar, was Eric secretaris van onze club. Vanaf 2015 kwam daar ook het kantinebeheer bij. Al met al een behoorlijke klus en begin maart 2021 gaf Eric bij het bestuur aan dat hij op termijn wilde gaan stoppen met deze werkzaamheden. Zoals bekend zijn deze werkzaamheden ondertussen overgenomen door Amber (kantine) en Marion (secretariaat) en op 11 april konden we Eric en Ellen dan ook geheel verdiend in het zonnetje zetten. Helaas kon Ellen hier zelf niet bij aanwezig zijn, maar Eric heeft de bloemen voor haar in ontvangst genomen.

Eric meldde zich in 1983 samen met zijn Rottweiler voor het eerst bij de, toen nog, Dobermann club en is na al die jaren deel gaan worden van de harde kern van de club. En zoals ook voor andere verenigingen geldt, deze draaien op de harde kern. Eric heeft in al die jaren meerdere bestuursfuncties bekleed.

Zo was Eric niet alleen organisatorisch heel bedreven, ook was hij bedreven in het binnenhalen van donateurs, sponsors en adverteerders.
Niets ontging hem zelfs op de aanstreeplijsten van de kantine werd met een haviksoog toezicht gehouden. Waren er meer gehaktballen geconsumeerd dan aangestreept, kon iedereen een telefoontje verwachten, want….. de onderste gehaktbal zál bovenkomen!
En ook tijdens examens stonden ieders uitslagen met de snelheid van het licht op de website van de NBG. Het mag duidelijk zijn, Amber en Marion hebben grote schoenen te vullen.

En naast Eric stond altijd, als stille kracht, zijn Ellen. En daarmee was zij ook een stille kracht voor NBG De Grensstreek, want zonder steun van het thuisfront wordt het toch wel erg moeilijk om zoveel jaren achtereen zoveel voor de club te doen.

Het bestuur heeft daarom op 1 april 2021 besloten om Eric en Ellen te benoemen tot erelid van NBG De Grenstreek. Namens bestuur, leden en iedereen die regelmatig komt ‘buurten’ ontzettend bedankt voor al die jaren goede zorg!